Κανονισμοί λειτουργίας

Χώρος

 • Κάθε μέλος θα πρέπει να έχει ακυρώσει τη θέση του τουλάχιστον 24 ώρες πριν. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ακύρωσης, το μάθημα υπολογίζεται ως πεπραγμένο. Οι ακυρώσεις γίνονται είτε online ή τηλεφωνικά ΜΟΝΟ κατά τις ώρες λειτουργίας της γραμματείας.
 • Τα μέλη πρέπει να έχουν την ανάλογη αθλητική ένδυση, καθαρά αθλητικά παπούτσια και προσωπική πετσέτα για τα στρώματα ή τα όργανα γυμναστικής.
 • Το προσωπικό έχει το δικαίωμα να απομακρύνει όσους κρίνει πως κινδυνεύουν σωματικά ή δε φέρουν την κατάλληλη ενδυμασία.
 • Η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να αποτρέψει τη χρήση εξοπλισμού σε περιπτώσεις που κριθεί τέτοια ανάγκη.
 • Τα μέρη του εξοπλισμού που αφαιρούνται πρέπει να απομακρύνονται με προσοχή και να επιστρέφονται στη θέση τους μετά το πέρας της συνεδρίας.
 • Για τη δική σας ασφάλεια απαγορεύεται η είσοδος στην αίθουσα δέκα λεπτά μετά την έναρξη του μαθήματος.
 • Η προσκόμιση βεβαίωσης παθολόγου ή καρδιολόγου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.
 • Για τη δική σας ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση, παρακαλούμε να έχετε τα κινητά τηλέφωνα στο αθόρυβο.

Πρόγραμμα Συνεδριών

 • Τα μέλη μπορούν να ενημερώνονται για το πρόγραμμα από τη Reception, τους σχετικούς πίνακες, το www.ananeapilates.gr και το MINDBODY Connect.
 • Στην περίπτωση που ένα μάθημα είναι πλήρες τότε προτεραιότητα έχουν πάντα όσοι κράτησαν τη θέση τους εγκαίρως, είτε τηλεφωνικά είτε online.
 • Αν κριθεί απαραίτητο, η διοίκηση διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποιο μάθημα αφού πρώτα υπάρξει σχετική ειδοποίηση. Οι ώρες των μαθημάτων ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.
 • Κάθε πακέτο συνεδριών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Μετά τη λήξη του πακέτου τα μαθήματα χάνονται.
 • Τα studios παραμένουν κλειστά κατά το μήνα Αύγουστο καθώς και σε όλες τις εθνικές επετείους και τις επίσημες αργίες. Σε περίπτωση που οι συνδρομές συμπίπτουν με τις προαναφερθείσες ημέρες, η επιχείρηση δεν υποχρεούται να παγώσει τη συνδρομή ή να μεταφέρει την ημερομηνία λήξης αυτής, ούτε να αποζημιώσει με οποιοδήποτε τρόπο το μέλος.

Αποδυτήρια

 • Κάθε μέλος μπορεί να διατηρεί το δικό του φοριαμό στα αποδυτήρια.
 • Η χρήση των φοριαμών προβλέπεται για τη διάρκεια της παραμονή σας στο χώρο και απαγορεύεται η δέσμευση τους.
 • Το Ananea Pilates + Yoga Studio δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την κλοπή ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων.
 • Τα απολεσθέντα αντικείμενα που θα ανευρεθούν, θα φυλάσσονται στη Reception.

Αλλαγές στους Όρους

Η διοίκηση του Ananea Pilates + Yoga Studio μπορεί να προχωρήσει σε αλλαγές στους Όρους & Κανόνες οπότε το θεωρήσει απαραίτητο χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Κάθε τροποποίηση, προσθήκη και αφαίρεση στο παρόν κείμενο απευθύνεται στο σύνολο των μελών του Ananea Pilates + Yoga Studio.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την τήρηση των κανόνων,
Η ομάδα του Ananea Pilates + Yoga Studio.